Domov » Razpisi

Razpisi


RAZPISI EKO SKLADA:

FIZIČNE OSEBE

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.


PRAVNE OSEBE

Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.


LOKALNA SAMOUPRAVA

Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja.

Tu se nahajajo vsi razpisi (javni razpisi, javni pozivi in javna naročila), ki se objavijo na spletnih straneh Eko sklada


Eko sklad - pomoč pri varčnem ogrevanju