Domov » Projekti

Projekti


Energap sodeluje pri številnih lokalnih, nacionalnih in EU projektih.Trenutno sodelujemo v naslednjem nacionalnem projektu:


Trenutno sodelujemo pri naslednjih evropskih projektih:
 
 • »Benefit« - Promocija javnega transporta.
 • »Minus 3% - Energetska učinkovitost stavb.
 • »ICT21EE« -   Energetsko učinkovita informacijska in komunikacijska tehnologija.
 • »SO-PRO« - Solarno ogrevanje v proizvodnji.
 • »See Hydropower« - Usmeritev k izboljšanju upravljanja z vodnimi viri s ciljem povečanja proizvodnje obnovljive energije.
 • »RETS« - Prenos sistemov obnovljivih virov energije.
 • »OPANK« - Okolju prijazna aktivnost na kmetiji.
 • »TR-ERM« - Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. 
 • " LEAP" - Vodenje načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije.
 • " ADVANCE" - Revidiranje in shema certificiranja načrtov trajnostne mobilnosti v mestih za izboljšanje njihove kakovosti.
 • " INVOLVE" - Sodelovanje zasebnega sektorja z javnim sektorjem na področju upravljanja z mobilnostjo.
 • " OCR" - Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem.
 • "ENVISION 2020" - Temelji na predpostavki, da lahko z uvajanjem naprednih pristopov na področju rabe in proizvodnje energije, ki izhajajo iz predhodne analize stanja in ocenjenih potreb izboljšamo energetsko sliko posameznega mesta.
 • "GREEN PARTNERSHIP" - Projekt obravnava cilj 2.2 druge prednostne osi programa Mediteran (MED Programme) – spodbujanje obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, ki vodijo v bolj trajnostni teritorialni razvoj.
 • mOIDom - Glavni namen projekta je, da lahko z eStoritvijo mOIDom odkrijemo, zakaj je naš sosed bolj okoljsko učinkovit od nas, in dobimo nasvete, kako našo okoljsko konkurenčnost dvigniti in s tem prihraniti pri stroških.
 • EMOBILITY WORKS - Namen projekta je pomoč občinam in podjetjem pri vzpostavitvi električne mobilnosti. S tem želimo doseči, da bo do leta 2020 delež električnih vozil v urbanih območjih večji.
 • STREETLIGHT-EPC - Namen projekta Streetlight-EPC je ustvariti ponudbo in povpraševanje v 9. evropskih regijah ter vzpostaviti lažje ustanavljanje regionalnih storitev v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije. Te storitve zagotavljajo celovito podporo občinam (ki so upravljavci javne cestne razsvetljave) ter malim in srednjim podjetjem kot potencialnim ponudnikom energetskih storitev (ESCOs).
 • BIOREGIO - Specifični cilj projekta je izboljšanje poslovnega sodelovanja in trgovanja med podjetji ter izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja (ki razvijajo tehnološke rešitve za OVE/URE). V projektu sodeluje 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.
 • FRONTIERCITIES - Projekt se osredotoča na izboljšave in nadgradnjo na področju osnovnih upravljavskih nalog mesta, kot sta mobilnost in transport, ki imata v mestu eno izmed najpomembnejših vlog. Tako s stališča atraktivnosti mesta za življenje in delo, kot razvoja turizma in drugih gospodarskih panog v mestu. Zelo velik vpliv imata tudi na porabo javnih financ.
 • EMPOWER - V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva.
 • PEGASUS - Cilj projekta je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih, z uporabo mikrogrids tehnologije.
 • RESOLVE - Partnerji projekta bodo promovirali prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga in ljudi ter izboljšali dialog z deležniki v mestih v okviru delovnih skupin ter pripravili regionalne akcijske načrte za izboljšanje prometnih strategij.
 • MEM - V mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM, ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta. V okviru projekta potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. S partnerji izmenjujemo znanja in izkušenj na tem področju.