Fotonatečaj - Trajnostna mobilnost v Coni Tezno - julij 2011


Mobilnostni načrt za zaposlene v Coni tezno

Glavni vhod v Cono Tezno

Primer najstarejšega avtobusa v Mariboru


Prednost kolesarjev pred vozili

Čakajoči na prevoz z javnim prevoznim sredstvom

Primer trajnostne mobilnosti


Fizična ovira proti parkiranju na pločniku

S trajnostno mobilnostjo do zmanjšanja prometnih nesreč

Zasedena parkirišča v Coni Tezno


Cilj - prazne ceste in več prostora za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti

Primer trajnostne mobilnosti