Podelitev mobilnostnih načrtov za zaposlene na ZPIZ v Coni Tezno - marec 2011


Cona Tezno

Zaposleni ZPIZ - podelitev nagrad

Podelitev varčnih svetilk


Mobilnostni načrt za vsakega zaposlenega

Predstavitev projekta Benefit

Podelitev mobilnostnih načtrov


Mobilnostni načrti zaposlenih na ZPIZ