Podpis Župana Mestne občine Maribor h Konvenciji županov - april 2011


Župan Mestne občine Maribor in direktorica Energetske agencije za Podravje

Podpis Župana MOM, Franca Kanglerja, pristopne izjave h Konvenciji županov

Podpisana pristopna izjava h konvenciji županov, dne 21.4.2011


Pristopna izjava h Konvenciji županov

Župan MOM, Franc Kangler in direktorica ENERGAP, dr.Vlasta Krmelj