Delavnica za 2. razred na OŠ Selnica ob Dravi - 24. 4. 2009


Poslušanje zgodbice ˝Kako so ljudje rešili Zemljo?˝

Reševanje izpolnjevanke

Eko kotiček


Izdelovanje papirnih vetrnic

Eksperimentiranje in reševanje zloženke VID

Zahvala učencev ob zaključku delavnic