Sončna okna šol in vrtcev ob solarnem dnevu


Vrtec: Selnica ob Dravi, Skupina: Škrati, Vzgojiteljici: Jožica Perc in Zora Škrabl

Vrtec: Ivana Glinška – enota Gledališka, Skupina: Čebelice

OŠ Janka Padežnika, Mentorica: Renata Prosenjak Vrabl


OŠ Selnica ob Dravi – podružnica Sveti Duh na Ostrem vrhu, Vzgojiteljica: Nevenka Sagaj

Vrtec: Selnica ob Dravi, Skupina: Metuljčki, Mentorici: Anica Robič in Mateja Dugonik

Vrtec: Pobrežje – enota Ob gozdu


Vrtec: Selnica ob Dravi, Skupina: Zvezdice, Vzgojiteljici: Darinka Maučnik in Andreja Vertnik

Vrtec: Selnica ob Dravi, Skupina: Sončki, Vzgojiteljici: Štefka Rudolf in Marija Flak

Podružnica Gradišče na Kozjaku, Mentorici: Nataša Javornik in Dragica Polanec


Vrtec: Ivan Glinšek, Skupina: Ribice

Vrtec: Jadvige Golež, Betnavska, Vzgojiteljica: Brigita Smrekar

OŠ Franca Rozmana – Staneta, Razredi: 1a, 1b, 2a, 4a in 4b


OŠ Bojana Ilicha, Razred: 2a, Učiteljica: Simona Zupan

OŠ Bojana Ilicha, Razred: 2b, Učiteljica: Vesna Masten Gubeljak

OŠ Bojana Ilicha, Razred: 4c, Mentorica: Olga Majcen


OŠ Bojana Ilicha, Razred: 4a, Mentorica: Melita Bizjak

OŠ Selnica ob Dravi, Razred: 5a

Vrtec Jadvige Golež, Skupina: metulji


Vrtec Jadvige Golež, Skupina: muce

Vrtec: Jadvige Golež, Betnavska

Vrtec: Jadvige Golež – Enota ob gozdu, otroci stari 3 in 6 let, Mentorice: Irena, Cvetka in Petra