Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022


Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 19/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 10,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in postavitvi naprav za proi...

Več

Datum objave: 29.03.2019


« nazaj