Vabilo na predstavitev IZVAJANJA UREDBE O UPRAVLJANJU Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU


Energetska agencija za Podravje vas v sodelovanju z Ministrstvom RS za infrastrukturo vabi na predstavitev IZVAJANJA UREDBE O UPRAVLJANJU Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU*, ki bo v četrtek, 15. marca 2018, med 10.00 in 12.00 uro v Hotelu Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor.

Predstavitev bosta imela:

> Mag. Erik POTOČAR, Ministrstvo RS za infrastrukturo, ki bo predstavil izvajanje Uredbe in delovanje internetnega portala za vnos podatkov.

> Dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, ki bo predstavila način zbiranja podatkov in pomoč agencije zainteresiranim javnim institucijam.

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar vas prosimo, da se do 13.3. 2018 prijavite na info@energap.si ali po telefonu 02 234 23 62 (Klavdija Polutnik), ker je število mest omejeno.

Veselimo se srečanja z vami.

Vabilo

Predstavitve, predstavljene na delavnici, 15.3.2018 v Hotelu Habakuk:

  1. Upravljanje z energijo v javnem sektorju, Mag. Erik POTOČAR, Ministrstvo RS za infrastrukturo,
  2. Zbiranje energetskih podatkov, Dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje.

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Ur.l.RS, 52/2016:

1. člen: določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

2. člen: Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2.

6. člen: Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

V informatizirano zbirko iz prejšnjega odstavka zavezanec najmanj enkrat letno, in sicer do 31. marca za predhodno leto, vnese podatke o:
  1. letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  2. letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  3. tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;
  4. načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

Navodila za poročanje
portal Ministrstva za infrastrukturo.« nazaj