Energetska unija: Komisija ukrepa, da bi okrepila vodilni položaj EU v svetu na področju čistih vozil


8.11.2017 je Evropska komisija v Bruslju predstavila sveženj ukrepov za čisto mobilnost, ki vsebuje nove cilje glede povprečnih emisij CO2 za nove osebne avtomobile in kombinirana vozila v EU. Predlog bi pripomogel k hitrejšemu prehodu na vozila z nizkimi emisijami in brez emisij ter EU pomagal okrepiti vodilni položaj v svetu na področju čistih vozil. Prav tako bodo ukrepi prispevali k izpolnjevanju zavez EU iz Pariškega sporazuma, ki predvideva zmanjšanje emisij CO2 za vsaj 40 % do leta 2030.

Sveženj za čisto mobilnost vsebuje naslednje dokumente:
  1. nove standarde za emisije CO2, ki bodo proizvajalcem v pomoč pri sprejemanju inovacij in oskrbi trga z vozili z nizkimi emisijami. Predlog vsebuje tudi cilja za leti 2025 in 2030. Vmesni cilj za leto 2025 zagotavlja, da bo do naložb prišlo že zdaj. Cilj za leto 2030 zagotavlja stabilnost in dolgoročno usmeritev za nadaljevanje teh naložb. Ta cilja spodbujata prehod od konvencionalnih vozil na motorje z notranjim zgorevanjem na čista vozila;
  2. direktivo o čistih vozilih, ki bo v razpisih za javna naročila spodbujala rešitve za čisto mobilnost ter s tem zagotavljala trdno osnovo za spodbujanje povpraševanja in nadaljnje uvajanje rešitev za čisto mobilnost;
  3. akcijski načrt in rešitve za naložbe v vseevropsko vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva. Tako naj bi zvišali raven ambicioznosti nacionalnih načrtov, povečali naložbe in izboljšali sprejem pri potrošnikih;
  4. revizijo direktive o kombiniranem prevozu, ki spodbuja kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem prometu (npr. tovornih vozilih in vlakih) in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo spodbude, kar bo okrepilo kombinirano uporabo tovornih vozil, vlakov, barž in ladij za prevoz blaga;
  5. direktivo o avtobusnem prevozu potnikov, ki bo spodbudila razvoj avtobusnih povezav na dolge razdalje v celotni Evropi in ponudila alternative za uporabo osebnih vozil ter prispevala k nadaljnjemu zmanjšanju emisij v prometu in cestnih zastojev; tako bodo nastale dodatne, kakovostnejše in cenovno ugodnejše možnosti za mobilnost, zlasti za ljudi z nizkimi dohodki;
  6. pobudo za baterije, ki ima v integrirani industrijski politiki EU strateški pomen, da se bodo vozila in druge prihodnje rešitve za mobilnost ter pripadajoči sestavni deli razvijali in proizvajali v EU.
Več podrobnosti Evropske komisije na področju čistih vozil si lahko preberete na: https://ec.europa.eu/slovenia/news/clean_mobility_package_sl


« nazaj