Srečanje hrvaških in slovenskih energetskih agencij 20.11.2017


Srečanje energetskih agencij Hrvaške in Slovenije v hotelu Habakuk v MariboruV ponedeljek, 20. novembra 2017, je Energetska agencija za Podravje v okviru projekta EMPOWER, sofinanciranega s strani Interreg Europe, v konferenčni dvorani hotela Habakuk v Mariboru, organizirala srečanje energetskih agencij Hrvaške in Slovenije.

Pred uradnim srečanjem je potekala novinarska konferenca. Na njej sta sodelovala direktor Regionalne energetske agencije severozahodne Hrvaške, dr. Julije DOMAC in direktorica Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta KRMELJ. Svoje delo, aktivnosti in uspehe pa so predstavili tudi direktorji ostalih energetske agencije Hrvaške in Slovenije.

Energetske agencije imajo v Sloveniji in na Hrvaškem zelo pomembno vlogo. Namen srečanja je bil predstaviti uspešno delovanje in povezovanje energetskih agencij na področju dveh sosednjih držav. Srečanja so se udeležili direktorji energetskih agencij Hrvaške in Slovenije.

V okviru srečanja je potekala razprava o iniciativi energetskih agencij poslani Evropski komisiji in pristojnim ministrstvom v Sloveniji in na Hrvaškem za večji poudarek trajnostni energiji v čezmejnem programu SI-HR, o novem svežnju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, ki ga je objavila Evropska komisija 8.11.2017, o financiranju in možnostih iskanja finančnih sredstev na področju električne mobilnosti in o Uredbi o upravljanju z energijo, ki jo je Slovenija sprejela leta 2016 in v skladu s katero bo potrebno poročat v marcu 2018.

Energetske agencije so si med sabo na teh področjih izmenjale izkušnje, znanja in informacije. Dogovorile so se, da pripravijo skupen idejni projekt na področju trajnostne mobilnosti, ki bi povezal obe državi. Prav tako bodo preučile vse nove finančne mehanizme, ki se uveljavljajo v EU in se v Sloveniji in na Hrvaškem še ne uporabljajo ter možnosti njihove uporabe pri financiranju energetskih projektov.

Ob koncu srečanja so energetske agencije predstavile tudi aktivnosti v okviru izvajanju tekočih projektov in se dogovorile za naslednje srečanje, katerega gostiteljice bodo energetske agencije na Hrvaškem.

Srečanje je bilo organizirano v okviru evropskega projekta EMPOWER, sofinanciranega s strani programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje. V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in povezava le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizko-ogljičnega gospodarstva.

Fotografije dogodka so objavljene na spletni strani
https://www.interregeurope.eu/empower/library/


« nazaj