Delavnica - Izvajanje in poročanje v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju


Strokovna delavnica je potekala v četrtek, 9. novembra 2017, med 11. in 14. uro, v konferenčni dvorani Hotela Habakuk v Mariboru.

V Sloveniji je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba). Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS).

Rok vzpostavitve sistema upravljanja z energijo je 31. december 2017.


Vsebina strokovne delavnice je bila:
  1. Kako izvajati Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju - dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje
  2. Kako o njenem izvajanju poročati pristojnemu ministrstvu - mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
Program delavnice

Vso gradivo predstavljeno na delavnici je dostopno na spletni strani evropskega projekta EMPOWER www.interregeurope.eu/empower/library/ (v mapi Upravljanje z energijo v javnem sektorju - delavnica v Mariboru 9.11.2017).


« nazaj