Naš mali avto - publikacija Statističnega urada RS


Prebivalci Slovenije opravimo z osebnimi avtomobili kar 86 % vseh poti. Cestni promet je tako tudi glavni onesnaževalec, ko govorimo o emisijah toplogrednih plinov iz prometa. Da bi to onesnaževanje zmanjšali, se spodbujajo omejevanje cestnega prometa, poleg tega pa tudi kolesarjenje in hoja. V zadnjih letih se pojavljajo različne novosti, npr. t. i. carsharing (tj. možnost najema in uporabe avtomobila po potrebi) in električni avtomobili (delež teh je pri nas zaenkrat še majhen, saj je nakup takega avtomobila za »povprečnega« Slovenca razmeroma drag, a morda lahko že v bližnji prihodnosti pričakujemo spremembe).

Zato je Statistični urad RS izdaj publikacijo "Nas mali avto" in v njej predstavil življenjsko pot osebnega avtomobila od njegove izdelave v proizvodnem obratu do statusa izrabljenega avtomobila in njegove morebitne predelave.

 


« nazaj