Energetska sanacija razsvetljave Športne dvorane Slovenj Gradec - Primer dobre prakse


Z namestitvijo nove LED razsvetljave v Športni dvorani Slovenj Gradec so priključno moč zmanjšali iz 34 kW na 15 kW (prihranek 56%) in povečali srednjo osvetljenost iz 850 lx na 1200 lx (povečano za 41%). Pričakovan finančni prihranek je 62% oziroma cca. 13.000,00 EUR letno. Izračunana enostavna vračilna doba projekta je 4 leta.

Zaradi velike zasedenosti Športne dvorane Slovenj Gradec, njene raznolike uporabe in posledično visokih stroškov za rabo energije, je Mestno občino Slovenj Gradec ter Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe, ki je upravitelj dvorane, vzpodbudilo k razmišljanju o energetski sanaciji športne dvorane, katere pomemben del je tudi sanacija razsvetljave v športni dvorani.

Cilj sanacije razsvetljave ni bil samo varčevanje z električno energijo in s tem zmanjšanje stroškov, ampak tudi dvig kvalitete osvetljenosti športne dvorane.

Več o sanaciji si preberite na
Energetska sanacija razsvetljave Športne dvorane Slovenj Gradec

 
    

Sliki: Stanje pred in po sanaciji razsvetljave v športni dvorani Slovenj Gradec (Vir: Sloluks d.o.o.)


« nazaj