Upravljanje z mobilnostjo v Poslovno – proizvodni coni Tezno


Promet omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, zato mora biti trajnosten v luči novih izzivov, s katerimi se soočamo danes na področju varstva okolja. Trajnostni prevozni sistem mora zagotoviti visoko raven dostopnosti na način, ki je družbeno sprejemljiv, ekonomsko učinkovit in okoljevarstven hkrati.

Energetska agencija za Podravje (Energap) podpira uvajanje dobrih praks upravljanja energije in koncept trajnostne urbane mobilnosti. V okviru evropskega projekta INVOLVE, ki temelji na izboljšanju sodelovanja z zasebnim sektorjem s ciljem povečati prehod na bolj trajnostne oblike prevoza, uvajamo trajnostne rešitve na področju upravljanja mobilnosti v Poslovno – proizvodni coni Tezno. V pripravi je mobilnostni načrt cone Tezno, ki se osredotoča na podjetje Cimos.

Mobilnostni načrt je dokument, ki temelji na raziskavi dostopnosti lokacije podjetja s poudarkom na okolju prijaznih načinih potovanja, kot so hoja, kolesarjenje, javni prevoz in skupni prevozi z avtomobilom. V okviru priprave dokumenta je bila opravljena poenostavljena raziskava potovalnih navad zaposlenih, ki je vključevala oceno potenciala za potovanje zaposlenih do lokacije podjetja z okolju prijaznimi načini prevoza. Načrt bo v prvi vrsti namenjen zaposlenim, saj bo ponujal zbrane informacije o možnostih potovanja na delo s trajnostnimi oblikami potovanja. Poleg analize stanja bo vključeval ukrepe, povezane z obveščanjem in spodbudami, ki jih lahko vodstvo uvede v namen povečanja uporabe alternativnih oblik potovanja na delo in v okviru službenih poti.

Več o projektu INVOLVE in aktivnostih, ki jih izvaja Energap najdete tukaj.« nazaj