Posvet - Vse o energetski izkaznici - 13.11.2013


V sredo, 13. novembra 2013, bo Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Mestno občino Maribor, v okviru evropskega projekta LEAP, v Hotelu Habakuk v Mariboru organizirala in izvedla strokovni posvet " Vse o energetski izkaznici", med 10.00 in 13.00 uro.

V skladu z zakonodajo so se pričele izdajati energetske izkaznice za stavbe. Energetska agencija za Podravje ima javno pooblastilo za izdajo izkaznic, zato je v okviru projekta LEAP pripravila predavanje in posvet. Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije. Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Energetska izkaznica stavbe ni nagrada, temveč spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba. Njena veljavnost je omejena na 10 let.

Energetsko izkaznico morajo imeti:
  • nove in obstoječe,
  • javne in zasebne ter
  • stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Nekatere izmed njih že predvidoma do konca leta 2013.


Lastnikom in/ali upravljavcem javnih in zasebnih stavb bomo predstavili:
  • kaj je energetska izkaznica in katere podatke vsebuje,
  • kdo in do kdaj jo potrebuje,
  • kakšen je postopek pridobitve energetske izkaznice,
  • kdo jo pripravlja,
  • kako v pripravi sodelujejo lastniki in/ali upravljavci in
  • kolikšna je cena izdelave energetske izkaznice.

Predstavitev bo opravil licenciran neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic, ki bo tudi odgovarjal na vsa vprašanja udeležencev. Licencirani strokovnjaki so v skladu z zakonodajo edini, ki lahko energetsko izkaznico izdelujejo.

Posvet bo potekal v okviru evropskega projekta LEAP sofinanciranega s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope. Projekt se je začel maja 2011 in bo trajal do novembra 2013. V projektu sodeluje 10 partnerskih mest iz 7 držav: Nemčije, Hrvaške, Velika Britanije, Slovenije, Bolgarije, Irske in Litve.

Vabilo

Predstavitev o energetski izkaznici

Letak - Vse o energetski izkaznici

Sporočilo za javnost

Fotografije posveta o Energetski izkaznici


 
 


« nazaj